Zelfvertrouwen hoe werkt het

Zelfvertrouwen, het blijft een bijzonder iets want het ene moment ben je er vol mee en het volgende moment zak je door de grond en is het weg.

Tijdens het werken met mensen heb ik gezien dat de volgende aspecten invloed hebben op het behouden of wegzakken van het gevoel van zelfvertrouwen.

Ik zie dat bij iedereen deze 7 aspecten anders inwerken op het hebben van zelfvertrouwen.

 

  1. Ervaring

  2. Kennis

  3. Ervaren van een bepaald niveau van stress of spanning

  4. Iedere situatie kunnen zien als een nieuwe situatie

  5. Verwachtingen

  6. Behoefte om iets te bereiken of te volbrengen

  7. Jezelf toe te staan om te slagen of te falen

 

Laten wij aspect 5 nemen “verwachtingen”.

Het hebben van verwachtingen t.o.v. het avontuur dat je wel of niet aan zal gaan heeft invloed op de manier waarop je aan het avontuur begint. Hiermee kun je het slagen dan wel falen van het avontuur in het hand werken.

Waar bij de ene persoon ‘het hebben van verwachtingen’ ondersteunend werkt en deze persoon actief maakt. Kan het een ander persoon juist verlammen en ervoor zorgen dat deze persoon niet aan een volgend avontuur begint.

Ik ga dan niet op zoek naar ‘waarom’ dit is maar ‘weten’ van jezelf hoe dit aspect op jouw inwerkt geeft duidelijkheid. Wanneer je weet van jezelf hoe verwachtingen op je inwerken kun je hier gebruik van maken om zo het je te laten ondersteunen in je volgende avontuur in plaats van het je te laten verlammen.

Het klinkt misschien simpel maar voor velen onder ons die niet weten van zichzelf hoe hun zelfvertrouwen werkt kan het grote gevolgen hebben en je leven op slot zetten. Je durft niet meer te proberen een stap te zetten. Je weet niet meer welke stap, hoe en in welke richting?.…..er ontstaat een neerwaardse spiraal wat ook niet ondersteunend werkt.

Laat het niet zover komen en ga in gesprek met Jeanine om te ontdekken hoe jou zelfvertrouwen werkt. Zelf je zelfvertrouwen kunnen ondersteunen zal blijvend je leven verbeteren. Nu en in je toekomst.