Assertiviteit vergroten

Aantal sessies van deze coaching periode :  4

       Tijdsduur van deze coaching periode:  3 maanden

v

Begin situatie:

Deze cliënt was van mening dat ze geen zelfvertrouwen had. Ze was constant excuses aan anderen aan het maken voor haar eigen mening en wilde niemand voor het hoofd stoten. Ze wist niet goed hoe ze nu voor zichzelf op kon komen en wilde haar assertiviteit vergroten

Ze wilde meer vrijheid en zich niet meer genoodzaakt voelen constant haar eigen mening te moeten uitleggen of verdedigen. v

Coaching periode:

Door gebruik te maken van constructieve oefeningen ontdekte ze dat haar zelfvertrouwen weggleed in een specifieke situatie en tijdens contact met een bepaalde persoon. Door het onderdeel “dance in the moment” te gebruiken werd deze cliënt zich bewust hoe haar gedachten, gevoelens en acties op elkaar in werkten.

Nu zag ze wat de consequenties waren van het niet of juist wel geven van haar mening enzovoorts. Nu ze beter begreep wat haar denkpatronen zijn kreeg ze nieuwe ideeën. Ze ging creatiever denken en werd vrijer. Ze begreep veel beter hoe belangrijk het was voor haar gedrag te veranderen. Ze kon niet meer terug naar het zelfondermijnende gedrag.

Het was alsof er een innerlijk vuurtje was gaan branden, er kwam van alles los wat aandacht behoefte. Hierna bleef er maar een steeds terugkerende situatie over. Door hier specifiek en op constructieve wijze aandacht aan te besteden ontdekte ze hoe ze het beste met deze situatie om kon gaan. Door consequent in haar aanpak te blijven kreeg de cliënt langzaam haar controle over de steeds terugkerende situatie terug.

Het was niet makkelijk voor haar maar met mijn blijvend support en haar vele kleine behaalde overwinningen bleef ze gemotiveerd. v

Resultaten van deze coaching periode:

Resultaten van deze coaching periode:

  • Ze is zich veel bewuster van haar eigen gedachtengangen, gevoelens en gedragingen;
  • Ze heeft een veel prettiger relatie gekregen met haar directe familie;
  • Ze ontdekte dat veel overtuigingen die ze had haar niet ondersteunde in haar dagelijks leven. Dit is een blijvende ontdekkingsreis voor haar.

Na de coaching periode:

1 jaar na de samenwerking vertelde deze klant dat ze merkte dat haar persoonlijke relaties waren verdiept en enorm verbeterd. Onze samenwerking heeft haar zeflvertrouwen  zeer sterk en blijvend vergroot.

 Back to top